top of page

תקנון


התשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד (למעט דיינרס ואמריקן אקספרס) או ביט

ניתן לבטל את ההשתתפות בסדנה עד 48 שעות לפני המפגש הראשון.

 

במקרה של העדרות עקב מצב בריאותי או אילוץ בלתי צפוי, יש לפנות מידית למשרדי האדם החושב, במייל admin@the-thinker.net ובצירוף מסמכים רלוונטיים.

לא יינתן זיכוי כספי עבור אי הגעה למפגש או מספר מפגשים במסגרת קורס, את המפגשים ניתן יהיה להשלים בסדנה אחרת, בתאום עם המשרד.

לאדם החושב הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים המוצעת, בעיתוי הסדנה, ולבטל סדנה עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת.
 

bottom of page