top of page
הקורס הזה כבר התחיל, אך אפשר להזמין את שאר המפגשים.

קורס האדם החושב|| שיעור ראשון

סדרת הרצאות מפי מחוללי המהפכה הטכנולוגית

  • התחיל ב- 20 באוג׳
  • 100 שקלים חדשים
  • Location 1

שמונה מפגשים המספקים מבט ממעוף הציפור על הכוחות הטכנולוגיים, המדעיים והכלכליים העיקריים המניעים את המהפכה הטכנולוגית בעשורים האחרונים, וככל הנראה גם באלו הבאים.

bottom of page