top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

קורס האדם החושב

סדרת הרצאות מפי מחוללי המהפכה הטכנולוגית

  • הסתיים
  • 100 שקלים חדשים
  • Location 1

Service Description

שמונה מפגשים המספקים מבט ממעוף הציפור על הכוחות הטכנולוגיים, המדעיים והכלכליים העיקריים המניעים את המהפכה הטכנולוגית בעשורים האחרונים, וככל הנראה גם באלו הבאים.


פרטי איש הקשר

bottom of page